изфирясвам

изфирясвам
гл. - изветрявам, изпарявам се, отлитам, излитам
гл. - изчезвам, изгубвам се, махвам се, измъквам се, избягвам, потъвам в земята

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • изветрявам — гл. изчезвам, изфирясвам, отлитам, изпарявам се, няма ме гл. изглупявам, обезумявам …   Български синонимен речник

  • изгубвам се — гл. изчезвам, пропадам, провалям се, загубвам се, затъвам, от мене ни помен, от мене ни следа, махвам се, дявам се, скривам се, няма ме, изфирясвам, щуквам …   Български синонимен речник

  • измъквам се — гл. излизам, изгазвам, изтеглям се гл. изплъзвам се, избягвам, отървавам се, спасявам се, изскубвам се, отскубвам се, избавям се, изклинчвам, изкопчвам се, откопчвам се, изсулвам се, изхлузвам се, дезертирам гл. изчезвам, изфирясвам, духвам гл.… …   Български синонимен речник

  • изплъзвам се — гл. измъквам се, изскубвам се, избягвам, отклонявам се, отървавам се, избавям се, спасявам се, изтръгвам се, изсулвам се, промъквам се, изхлъзвам се гл. изчезвам, изфирясвам, офейквам …   Български синонимен речник

  • изсулвам се — гл. измъквам се, изплъзвам се, промъквам се, изскубвам се гл. изчезвам, избягвам, изфирясвам …   Български синонимен речник

  • изчезвам — гл. губя се, изгубвам се, скривам се, избягвам от погледа, ставам невидим, скривам се от погледа, крия се, загубвам се, потъвам, потъвам в земята, потъвам вдън земя, пропадам, падам, няма ме, липсвам, заличавам се гл. изфирясвам, топя се, стапям… …   Български синонимен речник

  • щуквам — гл. изчезвам, офейквам, измъквам се, избягвам, скривам се, изгубвам се, изфирясвам, побягвам, няма ме, духвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”